Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Slávnostný večer Kultúra

Myšlienka oceniť všetkých, ktorí na hornej Nitre v danom roku dosiahli výnimočné výsledky v oblasti kultúry, alebo si pripomínajú významné jubileum sa zrodila v roku 2000. 

Za ten čas toto podujatie získalo zvučné meno, stále miesto v kultúrnom kalendári hornej Nitry a podporu verejnosti, miestnej samosprávy i širokej kultúrnej obce. Každoročne ho pripravujú organizácie zriadené Trenčianskym samosprávnym krajom – Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Hornonitrianska knižnica Prievidza. Všetky tieto inštitúcie sú zároveň združené v občianskom združení K 2000, ktoré bolo do roku 2016 jeho hlavným organizátorom. Následne sa tejto úlohy ujalo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu TSK. Ďalšími organizátormi sú Združenie miest a obcí hornej Nitry, Združenie miest a obcí stredného Ponitria, Okresná rada Matice slovenskej v Prievidzi a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Podujatie pravidelne podporujú aj mestá Prievidza, Bojnice, Handlová a Partizánske.

Slávnostný lesk podujatiu vždy dodáva program, ktorý z veľkej časti tvoria vystúpenia ocenených jednotlivcov či kolektívov. 

V rámci slávnostného večera jednotliví vyhlasovatelia odovzdávajú nasledovné typy ocenení:

  • Poďakovanie riaditeľky RKC v Prievidzi za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť
  • Poďakovanie riaditeľky HNM za dlhoročnú múzejnú činnosť
  • Poďakovanie riaditeľky HNK za dlhoročnú knižničnú  činnosť
  • Cena OR MS za uchovávanie zachovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa
  • Cena K-2000 za netradičné projekty
  • Poďakovanie ZMOHN a RZMO SP za výrazný podiel na rozvoji miestnej kultúry
  • Cena predsedu TSK za tvorivý čin roka v jednotlivých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 


Archív obsahuje prierez ročníkov slávnostného večera Kultúra