Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2019

NÁVRAT K TRADIČNÝM REMESLÁM I.

2. - 3. 3. 2019

KOŠIKÁRSTVO

Lektorka Eva Michalíková

 

6. - 7. 4. 2019

HRNČIARSTVO

Lektorka Izabela Chylová

 

8. - 9. 6. 2019

DROTÁRSTVO

Lektor Tibor Bartoš

 

26. - 27. 10. 2019

PALIČKOVANÁ ČIPKA

Lektorka Kristína Podmanická

 

9. - 10. 11. 2019

MAĽBA NA SKLO

Lektorka Ľubica Maliariková