Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zimné slávnosti folklóru

Ide o ojedinelý cyklus podujatí, nielen folklóru, ale i prezentáciu kultúr žijúcich na hornej Nitre, ktorý pripravujeme od roku 2003.

Pre uskutočnenie podujatí združených pod Zimnými slávnosťami folklóru sme sa rozhodli z dôvodu, že takmer všetky festivaly sa konajú v lete. Fašiangové obdobie, hoci má byť plné zábav, bolo pokojnejšie a málo výrazné.

Tradície, láska k folklóru, ale takisto je to aj úcta k remeslám – to sú naše regionálne hodnoty, ktoré chceme priblížiť širokej verejnosti hornej Nitry.

Cieľom je zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v regióne hornej Nitry, vyhľadávanie a mapovanie tradičného zvykoslovia, jeho spracovávanie do scénických programov a uvádzanie do života ľudí – s osobitným zreteľom na zimné zvykoslovie v období fašiangov. Zimné slávnosti folklóru preto pozostávajú z vystúpení folklórnych kolektívov a následnej ľudovej veselice.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum, občianske združenie Hornonitrie, obec Pravenec, FSk Lubená Poluvsie

 


Archív obsahuje prierez ročníkov podujatia Zimné slávnosti folklóru