Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kontakt

exteriér RKC v Prievidzi

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

IČO: 34059113  
DIČ: 2021447285

tel.: +421 (0) 46 512 18 11
e-mail: info@rkcpd.sk
základná pracovná doba:
pondelok - piatok  7.00 - 15.00 h

Galéria Regionart
pondelok - piatok  9.00 - 17.00 h

riaditeľka: Mgr. Ľudmila Húsková

Facebook: https://www.facebook.com/rkcpd

Instagram: https://www.instagram.com/rkc_v_prievidzi/