Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Súťažné prehliadky

Pre detské folklórne kolektívy sa organizujú súťažné prehliadky každý rok, pričom sa strieda

  • Vidiečanova Habovka (detský hudobný folklór)
  • Eniki beniki (súťažná prehliadka detských folklórnych súborov).

RKC v Prievidzi je organizátorom regionálneho a krajského kola týchto súťaží. Súťaží sa v kategóriách ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti – Vidiečanova Habovka a v tvorbe choreografií – Eniki beniki.


Pre kolektívy združujúce dospelých folkloristov sa konajú súťažné prehliadky rôznych zameraní, pričom sa strieda

  • Vidiečanova Habovka (hudobný folklór dospelých),
  • Nositelia tradícií (súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín)
  • a Jazykom tanca (súťaž choreografií folklórnych kolektívov). 
  • Pre deti aj dospelých je určená súťaž Šaffova ostroha v individuálnom alebo v párovom tanečnom prejave.

    RKC v Prievidzi je organizátorom regionálnych kôl Eniki beniki, Vidiečanova Habovka Nositeľov tradícií, krajského kola súťaží detského folklóru. V súťaži Jazykom tanca a Šaffova ostroha je základným stupňom krajské kolo.

V súťaži Jazykom tanca je základným stupňom krajské kolo.

 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detského folklóru

Krajská postupová súťaž a prehliadka detského folklóru - Trenčiansky kraj

Regionálna prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

Regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín