Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Súťažné prehliadky

Pre detské folklórne kolektívy sa organizujú súťažné prehliadky každý rok, pričom sa strieda

 • Vidiečanova Habovka (detský hudobný folklór)
 • Eniki beniki (súťažná prehliadka detských folklórnych súborov).

RKC v Prievidzi je organizátorom regionálneho a krajského kola týchto súťaží. Súťaží sa v kategóriách ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti – Vidiečanova Habovka a v tvorbe choreografií – Eniki beniki.


Pre kolektívy združujúce dospelých folkloristov sa konajú súťažné prehliadky rôznych zameraní, pričom sa strieda

 • Vidiečanova Habovka (hudobný folklór dospelých),
 • Nositelia tradícií (súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín)
 • a Jazykom tanca (súťaž choreografií folklórnych kolektívov). 
 • Pre deti aj dospelých je určená súťaž Šaffova ostroha v individuálnom alebo v párovom tanečnom prejave.

  RKC v Prievidzi je organizátorom regionálnych kôl Eniki beniki, Vidiečanova Habovka Nositeľov tradícií, krajského kola súťaží detského folklóru. V súťaži Jazykom tanca a Šaffova ostroha je základným stupňom krajské kolo.

V súťaži Jazykom tanca je základným stupňom krajské kolo. 

 • Vidiečanova Habovka – regionálna prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
 • Eniki beniki – regionálna postupová súťaž a prehliadka detského folklóru 
 • Krajská prehliadka detského folklóru – krajská prehliadka detského folklóru Trenčianskeho kraja 
 • Nositelia tradícií - regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detského folklóru

Krajská postupová súťaž a prehliadka detského folklóru Eniki beniki alebo detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka - Trenčiansky kraj

Regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín