Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2018

ZIMNÉ VEČERY

27. 10. 2018

PRAVNIANSKA VÝŠIVKA

Lektor: Andrej Richter

Úvod do tajov pravnianskej výšivky

 

10. 11. 2018

KARETKOVANIE

Lektorka: Zuzana Babničová Kytková

Výroba tkaníc na karetkách

 

17. 11. 2018

PARTY, VENČEKY A PIERKA

Lektorka: Anna Vavrová

Postupy pri zhotovení ozdobných častí party a venčeka nevesty a pierka pre ženícha

 

1. 12. 2018

GRGULE POD ČEPCE 

Lektorka: Bibiána Krpelanová

Podložky na účesy pod čepce nielen z pravnianskej doliny

 

8. 12. 2018

RIASENIE BIELYCH KROJOV

Lektorka: Daniela Ťapuchová

Riasenie tzv. bielych krojov (Čavoj, Valaská Belá, Temeš) od základov

 

15. 12. 2018

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MODROTLAČ

Lektor: Peter Trnka

Výroba vlastnej modrotlače so skúseným lektorom