Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Festival Stanislava Chrena

Festival Stanislava Chrena je koncipovaný ako celoštátna prehliadka seniorského a ľudového divadla, ktorej cieľom je uchovávanie a rozvoj ochotníckeho divadla seniorov, ktorí sa aktívne venujú záujmovo - umeleckej činnosti.

Dvojdňový festival seniorského divadla zahŕňa divadelné predstavenia, hodnotiace a rozborové semináre s divadelnými odborníkmi, vystúpenie hosťa, otvorenie festivalu domácimi umelcami.

Jeho súčasťou je výstava Divadelné návraty a divadelný antikvariát a odovzdávanie pamätných listov. Koná sa raz za dva roky v obci Kanianka, domovskom sídle spoluorganizátora - Divadelného súboru Stanislava Chrena.

Nesie názov po významnom organizátorovi ochotníckeho života na Slovensku a zakladateľovi prvého seniorského divadla v Tisovci. Bol veľkým priateľom divadelného súboru v Kanianke, s ktorým úzko spolupracoval a v mnohom im pomáhal. Na jeho pamiatku pomenovali ochotníci súbor po ňom.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Dom kultúry Kanianka a DS S. Chrena, Kanianka

 


Archív obsahuje prierez ročníkov Festivalu Stanislava Chrena