Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Polyfunkčná sála

Cena za nájom: 35 € / h

  • Polyfunkčná sála vybavená klimatizáciou predstavuje variabilný priestor na realizáciu školení, prednášok či koncertov.
  • Odporúčaná max. kapacita je 100 miest na sedenie na ploche cca 112 m².
  • V sále sa nachádza aj pódium s rozmerom 8 m x 4 m.
  • V cene prenájmu je zapožičiavanie zvukovej, svetelnej a reprodukčnej techniky (dataprojektor, premietacie plátno, ozvučovacia technika). Možnosť pripojenia na internet.
  •  V cene prenájmu sú aj kuchynka s inventárom a šatňa.

V prípade objednávky služieb súvisiacich s prenájmom priestoru – ozvučovacie, prevádzkové – je poplatok 10 € / h.


Objednávkový formulár na prenájom priestorov zašleme na vyžiadanie.

Cenník poskytovaných služieb účinný od 1. 4. 2024.

Priestory je možné považovať za záväzne rezervované po potvrdení objednávky zo strany RKC v Prievidzi.

Viac info: info@rkcpd.sk

Fotogaléria

6 fotografií