Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Cenník poskytovaných služieb (tovarov)

Cenník poskytovaných služieb (tovarov) účinný od 1. 4. 2024

Tento cenník sa vydáva v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách

Zapožičiavanie zvukovej, svetelnej
a reprodukčnej techniky

bezdrôtové mikrofóny 12,00 € / 1 deň
datavideoprojektor 12,00 € / h
mikrofón Shure 12,00 € / 1 deň
mobilné ozvučenie QTX - 100 W 18,00 € / 1 deň
reflektory 1500 W 6,00 € / 1 deň
Zapožičiavanie dreveného stánku
12,00 € / podujatie
Zapožičiavanie maliarskeho stojana 2,50 € / 1 kus
Tlač papier 80 g  papier 160 g
digitálna tlač - jednofarebná A4 0,10 €              0,12 €
digitálna tlač - farebná A4 0,50 €             0,80 € 
digitálna tlač - jednofarebná A3 0,20 €              0,25 €
digitálna tlač - farebná A3 1,00 €              1,45 €
Prepis videozáznamu z podujatí  
za každú celú a začatú hodinu 1,20 €
Fotografie z podujatí
(z digitálneho podkladu)
farebné, rozmer 13x9 cm za 1 ks 0,50 €
Ozvučovanie podujatí  
kultúrne domy, menšie uzavreté priestory 25,00 € / h

ozvučovanie exteriéru
základná sadzba (nastavenie aparatúry)
+ cena za každú začatú hodinu

130,00 €
50,00 €