Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2013

Rok 2013

6. 12. 2012 - 3. 1. 2013

AMA 2012

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.

 

7. 1. - 8. 2. 2013

ENERGIA 3. TISÍCROČIA

Interaktívna putovná výstava pre druhý stupeň základných škôl s tematikou energie 3. tisícročia umožnila žiakom pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť úspor energie.

 

12. 2. - 12. 3. 2013

MEMORIA PRIVIDIAE ANTIQUAE

Výstava o histórii Prievidze pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských výsad prostredníctvom archívnych dokumentov od začiatku 15. storočia do konca 19. storočia, uložených v Štátnom archíve v Nitre - pobočka Bojnice.

 

15. 3. - 16. 4. 2013

POSVÄTNÝ ODKAZ

Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení.

 

19. 4. - 21. 5. 2013

SVET OČAMI KAROLA BENICKÉHO

Výstava fotografií Karola Benického, ktorý bol umeleckým fotografom, vydavateľom, cestovateľom a zakladateľom Medzinárodného knižného majálesu Zlatá Praha.

 

24. 5. - 21. 6. 2013

V PROCESE

Výstava intermediálnej tvorby mladých výtvarníkov.

 

26. 6. - 30. 8. 2013

OTVÁRANIE OČÍ

Výstava fotografií Milana Tarabčíka.

 

4. 9. - 30. 9. 2013

MOJA PRIEVIDZA

Výstava venovaná Roku výročí mesta Prievidza z tvorby akademického maliara Imricha Vysočana.

 

3. 10. - 31. 10. 2013

KAMIL ZNAMENÁK - NÁVRATY K PRAMEŇOM

Výstava obrazov a drevorezieb Kamila Znamenáka z Poluvsia.

 

6. 11. - 3. 12. 2013

PRIZMA 2013

Regionálna súťaž a výstava tvorby neprofesionálnych fotografov hornej Nitry AMFO.

 

9. 12. 2013 - 10. 1. 2014

AMA 2013

Hornonitrianska insita / Art Brut

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza a diel účastníkov výtvarného sympózia  venovaného 1150.  výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktoré sa pod názvom Poslovia svetla.