Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hornonitrianske folklórne slávnosti

Hornonitrianske folklórne slávnosti sú od roku 1984 vrcholným podujatím v oblasti folklóru a tradičnej kultúry v hornonitrianskom regióne.

Najväčší folklórny festival na hornej Nitre tradične víta nielen domácich folkloristov, ale aj telesá s celoslovenským presahom.

Súčasťou festivalu je predvádzanie ľudových remesiel, jarmok ľudovo-umeleckých výrobkov a možnosť ochutnávky tradičnej hornonitrianskej kuchyne.

Hornonitrianske folklórne slávnosti majú ustálenú dramaturgickú koncepciu. Ich program tvorí ucelený blok scénických vystúpení detských folklórnych kolektívov s názvom Veselože. Folklórne skupiny, súbory a ľudové hudby z regiónu dostávajú priestor v programe Stretnutie. V medailóne Naši jubilanti si pripomíname jubilujúce hornonitrianske folklórne kolektívy. Tradičnou súčasťou sú komorné programy a Pieseň v mojom živote. Dramaturgiu podujatia dopĺňajú vystúpenia väčších folklórnych súborov alebo ľudových hudieb zo širokého okolia.

 


Archív obsahuje prierez ročníkov festivalu Hornonitrianske folklórne slávnosti