Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2020

2. 2. 2020

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ

 

22. 3. 2020

SVETOVÝ DEŇ VODY

  

1. 4. 2020

SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA 

   

2. 4. 2020

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

 

6. 11. 2020

MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA

Webinár určený koordinátorom prevencie základných a stredných škôl, vedúcim pracovníkom škôl a výchovným poradcom, psychológom, policajným zložkám na úseku prevencie a tiež aj pre širšiu verejnosť.

 

9. 11. 2020

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI FAŠIZMU A ANTISEMITIZMU

 

19. 11. 2020

PRIEVIDZA - BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ

„Bubnovačka“, ktorá upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím.

 

23. 11. - 18. 12. 2020

TROPICKÝ HMYZ

Výstava jedinečnej zberateľskej kolekcie exotického hmyzu Michala Zachara z Prievidze.