Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Thalia

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla THALIA v sebe zahŕňa 3 krajské postupové súťaže a prehliadky, a to

  • krajskú postupovú súťaž a prehliadku dospelých hrajúcich deťom,
  • krajskú postupovú súťaž a prehliadku divadla mladých a krajskú postupovú súťaž
  • a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých v dvoch kategóriách (prúdy súčasného a tradičného divadla). 

Vytvára optimálne tvorivé prostredie pre prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu najlepších umeleckých výsledkov jednotlivcov a súborov amatérskeho divadla Trenčianskeho kraja, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé, mládežnícke, detské i seniorské publikum.

V seminárnej časti podujatie umožňuje tvorivý dialóg s divadelnými odborníkmi, členmi odbornej poroty v záujme umeleckého usmerňovania súborov, rozšírenia praktického a teoretického poznania divadelných tvorcov. 

Organizátor: Regionáne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže THALIA