Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Divadlo dospelých

„Úsmevy a slzy spoza opony“

 

V minulosti malo divadlo mimoriadny význam, pretože hovorené slovo bolo účinnejšie - nie všetci ľudia vedeli čítať. Nielen voľakedy, aj teraz sa snažia divadelníci o vyjadrenie konfliktov a drám, ktoré prežívame vo vzťahoch s inými ľuďmi alebo sami v sebe.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je hlavným organizátorom regionálnej postupovej súťaže ochotníckeho divadla hornej Nitry a krajskej postupovej súťaže ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja.

Obe súťažné prehliadky sú súčasťou postupového systému, ktorého vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR.

V oblasti neprofesionálneho divadla dospelých sa celoštátna prehliadka Belopotockého Mikuláš koná každý rok v Liptovskom Mikuláši, v oblasti dospelých hrajúcich pre deti  s názvom Divadlo a deti v Rimavskej Sobote a divadlo mladých FEDIM v Tisovci.

Všetky spomínané prehliadky sú súčasťou súťaží slovenských divadelných súborov s medzinárodnou účasťou – Scénická žatva v Martine.

 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja

Celoslovenský festival zábavného divadla

Celoštátna prehliadka seniorského a ľudového divadla