Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Festival dychových hudieb Ostratice

Regionálny festival dychových hudieb organizuje obec Ostratice a OZ DH Ostratičanka v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi od konca 80-tych rokov.

Festival sa koná v parku obce a prezentujú sa na ňom regionálne dychové hudby a jeden hosť, ktorý je jedným z vrcholným reprezentantom tohto hudobného žánru na Slovensku a v Čechách. Na festivale býva hosťom častokrát aj ľudový rozprávač a roky ho moderuje Julo Krajčík z Topoľčian.

Počas 30 ročníkov festivalu park v Ostraticiach privítal, okrem regionálnych a slovenských dychových hudieb, také zvučné mená ako DH Gloria, DH Stříbňanka, DH Šohajka, DH Lidečanka, Vlado Kumpan und seine Musikanten a iných.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Ostratice a OZ DH Ostratičanka

 


Archív obsahuje prierez ročníkov regionálneho Festivalu dychových hudieb Ostratice