Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Festival dychových hudieb Ostratice

Termín: 14.7.2024, 15:00

Leto sa spája aj s hudobnými festivalmi rôzneho žánru.

V parku Ostratice sa uskutoční 34. ročník Festivalu dychových hudieb. Pozývame vás!

14. júla 2024 od 15.00 h vystúpia

  • DH Nedanovčianka

  • DH Ostratičanka

  • DH Bučkovanka 

  • hosť DH Ištvánci / CZ - Morava


Podujatie sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu: https://www.hf.sk

Sponzori: Trenčiansky samosprávny kraj, obec Ostratice, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, PD Brezina Pravotice, Betonárka Nadlice, Hudobný fond.

S finančným príspevkom Hudobného fondu

Hudobný fond - logo

Festival dychových hudieb Ostratice 2024 - plagát

Miesto konania

Park Ostratice