Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

AMA Prievidza

Je regionálnym kolom postupovej celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum. Sprevádza ju výstava prezentovaná v galérii RegionArt pri RKC v Prievidzi.

Neprofesionálni výtvarníci rôznych vekových kategórií, vzdelania, umeleckého zamerania a výtvarného rukopisu majú možnosť prezentovať sa svojimi výtvarnými dielami.

Súťaž je zároveň priestorom pre vzdelávanie, tvorivú konfrontáciu výsledkov neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Aby mohol byť autor do súťaže zaradený, musí spĺňať všetky podmienky uvedené v propozíciách. 

Ocenené diela vybrané porotou delegovanou RKC v Prievidzi postupujú do krajského kola s názvom Výtvarné spektrum, ktoré sa koná v Trenčíne.

Video AMA Prievidza https://www.facebook.com/rkcpd/videos/328641174646410/

 

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov regionálnej súťaže AMA Prievidza