Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vizuálne umenie a foto, film, video

Záujmová umelecká činnosť

Predstavuje umelecké aktivity, ktoré ich nositelia vykonávajú neprofesionálne - vo svojom voľnom čase. Jej ovplyvňovanie v rámci regiónu je ťažiskom činnosti Regionálneho kultúrneho centra.

Pre jednotlivcov a kolektívy činné v tejto oblasti pripravujeme prehliadky – počnúc regionálnymi a končiac medzinárodnými.

Vytvárame aktuálne databázy o repertoári, realizujeme bohatú školiteľskú činnosť a v oblasti regiónu sprostredkovávame množstvo vystúpení.

Vizuálne umenie zahŕňa výtvarné kurzy, výtvarnú tvorbufoto, film, video.

 


Kontakt "výtvarné kurzy, výtvarná tvorba": Janka Zubajová; 046 / 512 18 22; ; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk 

Kontakt "foto, film, video": Ing. Peter Cagáň; 046 / 512 18 13; ; 0901 918 871; fotofilm@rkcpd.sk

Kontakt "Expedičná kamera, Snow Film Fest": Mgr. Jana Hvojniková; 046 / 512 18 26; 0901 918 972; propagacia@rkcpd.sk