Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2021

NÁVRAT K TRADIČNÝM REMESLÁM III.

19. 6.  - 20. 6. 2021

KOŠIKÁRSTVO

Lektorka Eva Michalíková

 

3. 7. - 4. 7. 2021

DROTÁRSTVO

Lektor Tibor Bartoš

 

20. 11. - 21. 11. 2021

HRNČIARSTVO

Lektorky Izabela Chylová a Simona Komanek