Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2022

NÁVRAT K TRADIČNÝM REMESLÁM 2022

12. 3.  - 13. 3. 2022

KOŠIKÁRSTVO

Lektorka Eva Michalíková

 

21. 5.  - 22. 5. 2022

PALIČKOVANIE

Lektorka Kristína Podmanická

 

8. 10. - 9. 10. 2022

DROTÁRSTVO

Lektor Tibor Bartoš

 

29. 10. - 30. 10. 2022

HRNČIARSTVO

Lektorky Izabela Chylová a Simona Komanek