Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
28.11.2022 Zmluva o dielo E. Jakubisová UsU 29.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_E._Jakubisova_Ucime_sa_umeniu_29.nov.2022.pdf PDF text 272,56 kB
23.11.2022 Dohoda 22/12/054/131 ÚPSVaR Prievidza 1.12.2022-30.4.2023 rok_2022/zmluvy/Dohoda_UPSVAR_Prievidza_1.12.2022-30.4.2023.pdf PDF text 17,82 MB
24.11.2022 Zmluva o dielo I. Kasala Zmierenie skúška 27.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_I._Kasala_skuska_zmierenie_27.11.2022.pdf PDF text 272,98 kB
24.11.2022 Zmluva o dielo A. Šeligová Zmierenie skúška 27.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_A._Seligova_skuska_zmierenie_27.11.2022.pdf PDF text 273,57 kB
23.11.2022 Zmluva o dielo P. Holos Zmierenie workshop 25.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_P._Holos_workshop_zmierenie_25.11.2022.pdf PDF text 174,67 kB
23.11.2022 Zmluva o dielo V. Hraňová Zmierenie workshop 25.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_V._Hranova_workshop_zmierenie_25.11.2022.pdf PDF text 174,85 kB
23.11.2022 Zmluva o dielo A. Gürtlerová Zmierenie workshop 25.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_A._Gurtlerova_workshop_zmierenie_25.11.2022.pdf PDF text 174,89 kB
23.11.2022 Zmluva o dielo V. Marsinová Zmierenie workshop 25.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_V._Marsinova_workshop_zmierenie_25.11.2022.pdf PDF text 175,02 kB
21.11.2022 Zmluva o dielo L. Dimunová Cineama workshop 22.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_L._Dimunova_Cineama_Workshop_22.11.2022.pdf PDF text 275,07 kB
21.11.2022 Zmluva o prenájme priestorov RKC Maroš Feher 21.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_prenajme_priestorov_RKC_v_Prievidzi_-_Maros_Feher_21.11.2022.pdf PDF text 267,47 kB
16.11.2022 Hromadná licenčná zmluva KnZ AK 27.11.2022 rok_2022/zmluvy/Hromadna_licencna_zmluva_KnZ_AK_27.11.2022.pdf PDF text 171,18 kB
16.11.2022 Hromadná licenčná zmluva KnZ LQ 20.11.2022 rok_2022/zmluvy/Hromadna_licencna_zmluva_KnZ_LQ_20.11.2022.pdf PDF text 171,56 kB
15.11.2022 Zmluva o prenájme priestorov RKC SZOPaKOZPD 28.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_prenajme_priestorov_RKC_SZOPaKOZPD_28.11.2022.pdf PDF text 269,27 kB
15.11.2022 Hromadná licenčná zmluva SNFF 30.11.2022 rok_2022/zmluvy/Hromadna_licencna_zmluva_SOZA_SNFF_30.11.2022.pdf PDF text 170,82 kB
15.11.2022 Zmluva o dielo M. Žabenský KN NP 25.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_M._Zabensky_KN_NP_25.11.2022.pdf PDF text 174,97 kB
14.11.2022 Zmluva o dielo L. Dimunová Cineama WRS 15.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_L._Dimunova_Cineama_WRS_15.11.2022.pdf PDF text 274,47 kB
7.11.2022 Zmluva o vzájomnej spolupráci K-2000 13.10. a 06.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_vzajomnej_spolupraci_K-2000_13.10._a_06.11.2022.pdf PDF text 137,12 kB
7.11.2022 Zmluva o dielo M. Komžík DS OK 08.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_dielo_M._Komzik_DS_OK_08.11.2022.pdf PDF text 298,09 kB
4.11.2022 Zmluva o prenájme priestorov RKC v Prievidzi 5 2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_prenajme_priestorov_RKC_v_Prievidzi_5_2022.pdf PDF text 271,75 kB
4.11.2022 Zmluva o spolupráci a sponzoringu NOC 23.-24.11.2022 rok_2022/zmluvy/Zmluva_o_spolupraci_a_sponzoring_NOC_23.-24.11.2022.pdf PDF text 2,01 MB