Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Počuli sme vrúcny hlas

Poslaním festivalu „Počuli sme vrúcny hlas“ je zachovávať piesne spojené s významnými mariánskymi tradíciami na Slovensku, piesne spievané na oslavu Panny Márie - patrónky Slovenska na pútnických miestach a v súlade s touto historickou tradíciou ich zverejňovať a šíriť aj mimo bohoslužieb a cirkevných obradov. 

Festivalu mariánskych pútnických piesní „Počuli sme vrúcny hlas“ sa môžu zúčastniť spevácke zbory, chrámové spevácke zbory a spevácke skupiny regiónu hornej Nitry, ktoré si pripravia programový blok mariánskych pútnických piesní.

Podujatie sa organizuje každoročne v septembri.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov festivalu Počuli sme vrúcny hlas