Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Podujatia

3.4.2024, 17:00 - 26.4.2024

Prizma 2024

Súťaž a výstava tvorby neprofesionálnych fotografov hornej Nitry AMFO
5.3.2024, 09:00 - 7.5.2024, 10:30

Fitness pre mozog / OBSADENÉ

KAPACITA JE NAPLNENÁ. ĎAKUJEME!

Podujatia

3.4.2024, 17:00 - 26.4.2024

Súťaž a výstava tvorby neprofesionálnych fotografov hornej Nitry AMFO

19.4.2024, 15:00 - 20.4.2024, 17:00

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla

10.5.2024 - 12.5.2024

Celoštátna postup. súťaž a prehliadka detských a mládež. spevác. zborov

27.7.2024

Prihláste sa na súťaž a prehliadku autorskej populárnej hudby

Fotogaléria

Cyklus tréningov pamäti s Mgr. Antóniou Bartošovou. Miesto konania: RKC v...