Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Podujatia

1.12.2023, 09:00 - 15.12.2023

Čírenie spomienok - výstava kufríkov pamäti

Spomienkové kufríky, alebo „kufríky pamäti“ sú zhmotneným výstupom epizodickej pamäti účastníkov nášho projektu. Epizodická pamäť ako súčasť dlhodobej pamäti, je schopnosť,...
1.12.2023 - 15.12.2023

Podujatia na mesiac DECEMBER 2023

Podujatia

21.2.2024 - 27.3.2024

Súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza....

Aktuality

Vzdelávacie podujatie pre širokú odbornú i laickú verejnosť, ktoré bolo zamerané na kultúru etnika karpatských Nemcov žijúcich na hornej Nitre so zameraním na Nitrianske Pravno a jeho okolité obce.

Expresný vlak Tatran Ex 604 bude 9. 11. plný hudby, spevu a hovoreného slova pri príležitosti oslavy 70. výročia vzniku kultúrnej a osvetovej činnosti. Navštívte spoločenský vozeň v Kultur vlaku.

Fotogaléria