Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zoznam folklórnych kolektívov pôsobiacich na hornej Nitre

Folklórne súbory horná Nitra

Názov kolektívu

Obec

FS Senior Vtáčnik

Prievidza

FS Vtáčnik

Prievidza

FS Jánošík

Partizánske

 

Folklórne skupiny horná Nitra

Názov kolektívu

Obec

Fsk Belanka

Valaská Belá

Fsk Vrchárka

Čavoj

Fsk Košarinka

Temeš

Fsk Lieska

Liešťany

Fsk Nevidzianka

Nevidzany

Fsk Javorina

Rudnianska Lehota

Fsk Rokôška

Nitrianske Rudno

Fsk Bukovec

Diviaky nad Nitricou

Fsk Novejsanka

Diviacka Nová Ves

Fsk Boršina

Nitrianske Sučany

Fsk Oslianka

Oslany

Fsk Hôrky

Čereňany

Fsk Bukovinka

Radobica

Fsk Marínka

Nováky

Fsk Košovan

Kanianka

Fsk Lučina

Koš

Fsk Krovinky

Veľká Lehôtka

Fsk Sebedražanka

Sebedražie

Fsk Hájiček

Chrenovec-Brusno

Fsk Sielnica

Lazany

Fsk Lubená

Poluvsie

Hudobno-spevácka skupina Bazalička

Ráztočno

 

Spevácke skupiny horná Nitra

Názov kolektívu

Obec

ZSSK Kolovrátok

Oslany

 

Ľudové hudby horná Nitra

Názov kolektívu

Obec

ĽH spod Rokoša

Nitrianske Rudno

Poluvská muzika

Poluvsie

Michalcovci

Cigeľ

Rudnianska muzika

Nitrianske Rudno

Beťári

Čereňany

 

Detské folklórne súbory horná Nitra

Názov kolektívu

Obec

DFS Belanček

Valaská Belá

DFS Malá Rokôška

Nitrianske Rudno

DFS Studnička

Diviaky nad Nitricou

Kreativ Štúdio

Diviacka Nová Ves

DFS Fialka

Partizánske

DFS Chynoranček

Chynorany

DFS Domovinka

Zemianske Kostoľany

DFS Lučinka

Koš

DFS Malý Vtáčnik

Prievidza

DFS Kolovrátok

Kanianka

DFS Malá Sielnica

Lazany

DFS Briezka

Nedožery-Brezany

DFS Malý Hájiček

Chrenovec-Brusno

DFS Malá Lubená

Poluvsie

DFS Kapsiarik

Poruba

 

Detské ľudové hudby horná Nitra

Názov kolektívu

Obec

DĽH spod Rokoša

Nitrianske Rudno

DĽH Malý Vtáčnik

Prievidza

DĽH ZUŠ Bojnice

Bojnice

DĽH Malá Lubená

Poluvsie

Orchester ľudových nástrojov ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi

Prievidza