Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Festival dychových hudieb Partizánske

Regionálny festival dychových hudieb sa koná každý druhý rok v Mestskom parku A. Baťu v Partizánskom. 

Okrem slovenských dychových hudieb na festivale ako hosť účinkuje aj jeden renomovaný zahraničný hosť, spravidla z Moravy.

Súčasťou festivalu býva jarmok ľudových remesiel, kde sú pre návštevníkov pripravené nielen hotové výrobky ale aj názorné ukážky ich výroby. 

Organizátori: Mesto Partizánske, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Mestská umelecká agentúra Partizánske

 


Archív obsahuje prierez ročníkov regionálneho Festivalu dychových hudieb Partizánske