Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zamestnanci RKC v Prievidzi

RIADITEĽKA

Mgr. Ľudmila Húsková
riaditeľka RKC v Prievidzi
manažérka kultúry - odborné vzdelávanie, občianska obradnosť, kronikárstvo, regionálna výchova

tel: +421 (0) 46 512 18 10
e-mail: riaditel@rkcpd.sk

ODDELENIE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Ing. Peter Cagáň
zástupca riaditeľky RKC v Prievidzi a vedúci oddelenia
manažér kultúry - fotografia, film a video, ozvučovanie a digitalizácia podujatí RKC

tel: +421 (0) 46 512 18 13; 0901 918 871
e-mail: fotofilm@rkcpd.sk  

Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art
manažérka kultúry - hudba, spev

tel: +421 (0) 46 512 18 20; 0901 918 822
e-mail: hudba@rkcpd.sk
 

Mgr. Miroslav Hronec
manažér kultúry - divadlo a umelecký prednes

tel: +421 (0) 46 512 18 12; 0901 918 870
e-mail: divadlo@rkcpd.sk
 

Janka Zubajová
manažérka kultúry - výtvarné umenie, výstavná činnosť, ľudová tvorba a remeslá

tel: +421 (0) 46 512 18 22; 0901 918 822
e-mail: vytvarnictvo@rkcpd.sk  

Mgr. Martina Richter, DiS.art
zastupovanie Mgr. Bibiány Krpelanovej počas MD
manažérka kultúry - tradičná ľudová kultúra, folklór, spev, tanec

tel: +421 (0) 46 512 18 15; 0901 918 823
e-mail: folklor@rkcpd.sk 

Mgr. Monika Bartušová
manažérka kultúry - sociálna prevencia, environmentálna výchova, záujmové vzdelávanie

tel: +421 (0) 46 512 18 18; 0901 918 819
e-mail: vzdelavanie@rkcpd.sk 
 

Mgr. Jana Hvojniková
manažérka kultúry - správa web stránky a propagácia, etnológia

tel: +421 (0) 46 512 18 26; 0901 918 872
e-mail: propagacia@rkcpd.sk 

Mgr. Petra Chorobová
grafička

tel: +421 (0) 46 512 18 19
e-mail: grafik@rkcpd.sk 

ODDELENIE EKONOMICKO - PREVÁDZKOVÉ

Ing. Ľudmila Ďurošková
vedúca oddelenia
referentka pre rozpočet, účtovníctvo, financovanie

tel. +421 (0) 46 512 18 14; 0901 918 873
e-mail: ekonom@rkcpd.sk
 

Ing. Gabriela Čičmancová
sekretárka a referentka projektov, správa registratúry

tel. +421 (0) 46 512 18 11
e-mail: sekretariat@rkcpd.sk
 

Ing. Monika Ďureje
referentka pre správu majetku, verejné obstarávanie a pokladňu, koordinácia prevádzky

tel: +421 (0) 46 512 18 17
e-mail: pokladna@rkcpd.sk
 

Iveta Tadialová
informátorka, upratovačka 

Viliam Škandík
montážnik technických zariadení, vodič, údržbár