Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Logo

Hornonitrianske folklórne slávnosti - logoLogo Hornonitrianskych folklórnych slávností

čerpá inšpiráciu z pravnianskej ľudovej výšivky (región horné Ponitrie). Je zostrojené zredukovaním a grafickým preštylizovaním jej troch najvýraznejších dekoratívnych prvkov do jedného útvaru, kompozície, znaku, celku.

Hornú časť tvorí srdce (symbol lásky ako najvyššej duchovnej hodnoty). V strednej časti je spracovaný kvet (ľalia, tulipán). V jeho jadre je jednoduchá štylizácia domčeka (symbol rodiny). Spodná časť loga je tvorená štylizáciou granátového jablka (symbol úrodnosti, hojnosti, blahobytu).

Grafické spracovanie (tvarovo zredukované na minimum) a výtvarné zhotovenie (zobrazenie) nového loga HFS je vytvorené rukopisne, čo odkazuje na prirodzenú „nedokonalosť“, neformálnosť prevedenia, tak vlastnú bežným prostým ľudským činnostiam (ľudová kultúra).

Logo je ďalej kreatívnym spôsobom výtvarne rozpracované a rozvinuté pre potreby kompletného vizuálneho štýlu festivalu, ako hlavný dekoratívny motív, prvok, ornament, aplikovaný na plagáte, pútačoch, reklamných plochách, v orientačno-informačnom systéme, scéne i suveníroch. Zvolená typografia je vytvorená ručne, písanými fontami, čo dotvára a podporuje jednotný vizuálny výraz – štýl a dynamiku s folklórnym charakterom.

                                                               Akad. arch. Rastislav Nemec, autor vizuálnej identity