Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Etnologické prednášky

Etnologické prednášky

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Hlavný partner Fond na podporu umenia
FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Západoslovenské múzeum v Trnave

ONLINE prednášky v rámci projektu MJARTANOVO SEBEDRAŽIE 

29. apríl 2021: NOVODOBÉ MIGRÁCIE A MANŽELSTVÁ S CUDZINCAMI

etnologička doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

 

20. máj 2021: SLOVANSKÍ BOHOVIA

etnologička a historička Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

 

23. september 2021: TRADIČNÉ BANÍCTVO NA HORNEJ NITRE

kulturológ doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.

 

28. október 2021: BALADA - MEDZI LÁSKOU A AUTORITOU

etnologička PhDr. Martina Bocánová, PhD.

 

25. november 2021: VČERA BOLA DIEVKA, DNES JE ŽENA

Svadobný obyčajový cyklus na Slovensku

etnologička doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.


 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Hlavný partner Fond na podporu umenia
Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre
Obec Nitrianske Pravno

prednáška v rámci projektu MJARTANOVO SEBEDRAŽIE

25. november 2022: KARPATSKÍ NEMCI V OKOLÍ NITRIANSKEHO PRAVNA - PRÍCHOD, PôSOBENIE A ÚPADOK

kulturológ doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.


 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Hlavný partner Fond na podporu umenia
Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre

prednáška v rámci projektu ETNO-HISTÓRIA 2023

21. marec 2023: PRACOVNÉ MIGRÁCIE AKO KULTÚRNY FENOMÉN HORSKÝCH OBLASTÍ SLOVENSKA

etnologička doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD. 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Hlavný partner Fond na podporu umenia
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

prednáška v rámci projektu ETNO-HISTÓRIA 2023

18. október 2023: MINULOSŤ VČELÁRSTVA V PRIEVIDZI A OKOLÍ

historik PhDr. Ján Vingárik

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Hlavný partner Fond na podporu umenia

prednáška v rámci projektu ETNO-HISTÓRIA 2023

16. november 2023: MEDOVNIKÁRSTVO A PERNIKÁRSTVO V UHORSKU

etnologička a historička Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

 

 

Fotogaléria

9 fotografií