Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - príchod, pôsobenie a úpadok

Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - príchod, pôsobenie a úpadok

Termín: 25.11.2022, 17:00

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre
  • Obec Nitrianske Pravno
  • Hlavný partner Fond na podporu umenia


25. 11. 2022 o 17:00 h          

sála požiarnej zbrojnice Nitrianske Pravno

Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - príchod, pôsobenie a úpadok

Prednáška kulturológa doc. PhDr. Mariána Žabenského, PhD.

Oboznámime sa s nemeckou kultúrou v okolí Nitrianskeho Pravna.

 

Nemecky hovoriaci kolonisti sem prichádzajú v 14. storočí za účelom dobývania zlata. Po vyčerpaní zlatonosných zdrojov v 16. až 17. storočí sa ich kultúra mení, začínajú sa zaoberať remeslami, remeselnou produkciou a lesným hospodárstvom.

Úpadok spoločnosti vrcholí v 19. storočí, kedy väčšia časť obyvateľstva vykonáva sezónne práce, pričom dochádza aj k vysťahovalectvu, hlavne do Budapešti. Úpadok a zánik nemeckej kultúrnej enklávy vyvolali udalosti 2. svetovej vojny, kedy dochádza k odsunu a deportáciám.

V súčasnosti žije v tejto časti hornej Nitry už iba malý počet obyvateľov, ktorí sú dôkazom skoro 700-ročného spolupôsobenia slovenskej a nemeckej kultúry.

 


Vstup voľný

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Podujatie v rámci projektu „Podajme tradíciu našim nasledovníkom“ podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - plagát

Miesto konania

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Zabezpečuje

Mgr. Jana Hvojniková; 0901 918 822; 046 512 18 26; propagacia@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Nitrianske Pravno

Fotogaléria

6 fotografií