Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2018

30. 1. 2018

STRETNUTIE

 

27. 2. 2018

ZÁTIŠIE

 

27. 3. 2018

ABSTRAKCIA

 

24. 4. 2018

PORTRÉT

 

29. 5. 2018

IMPRESIONIZMUS

 

26. 6. 2018

FAUVIZMUS

 

31. 7. 2018

FIGÚRA

 

25. 9. 2018

STREDOVEKÁ MAĽBA

 

25. 10. 2018

RENESANCIA

 

20. 11. 2018

MAĽBA ZVIERAT