Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Výtvarná tvorba

"Jednou z funkcií umenia je reflexia spoločnosti a sveta, v ktorom umelec žije. Výtvarníci nášho regiónu originálne odzrkadľujú okolitý svet, dianie a prírodu okolo nás. Veľmi cenná je ich snaha o zašifrovanie hlbokého myšlienkového obsahu a túžba po zachytení emócie, ktorú chcú predostrieť divákovi s cieľom obohatiť ho o pozitívny estetický zážitok."

Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

 

Výtvarná tvorba je prostriedkom, ktorý umožňuje sebavyjadrenie s cieľom vytvoriť  autorské dielo. Reprezentuje tradičné, umelecké disciplíny a materiály.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi podporuje hlavne neprofesionálnu výtvarnú tvorbu umelcov všetkých vekových kategórií - detí, mládeže, dospelých i seniorov - prostredníctvom 

  • postupových súťaží,
  • tvorivých dielní,
  • kurzov,
  • besied a výstav

Úzko pritom spolupracuje s profesionálnymi výtvarnými umelcami, pre ktorých tiež vytvára platformu prezentácie vo svojej galérii RegionArt.

 

Najvýznamnejšie podujatia a aktivity v tejto oblasti sú: 

  • AMA Prievidza - regionálna súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza
  • AMA Partizánske - regionálna súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresu Partizánske
  • Učíme sa umeniu - kurzy výtvarných techník pre dospelých

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okr. Prievidza

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okr. Partizánske