Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rozprávkové javisko

Hlavným cieľom podujatia je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

Prehliadka je súčasťou postupového systému, ktorého vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Jej vrcholom je celoštátna súťaž a prehliadka Zlatá priadka, ktorá sa každý rok koná v Šali. Taktiež je súčasťou súťaží slovenských divadelných súborov s medzinárodnou účasťou – Scénická žatva v Martine.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže Rozprávkové javisko