Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2023

14. 2. 2023

OBJAV VESMÍR

Podujatie pre školské kolektívy v digitálnom prenosnom planetáriu.

 

14. 2. 2023

HVIEZDNY VALENTÍN

Zážitok v digitálnom prenosnom planetáriu - pre verejnosť.

 

17. 2. 2023

KARNEVAL S YAMAHOU

Detský karneval s Hudobnou školou Yamaha.

 

24. 2. 2023

PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV:

ŠKODLIVOSŤ PORNOGRAFIE

Prevenčný program pre odborníkov pracujúcich s mládežou.

 

9. 3. 2023

OBJAVTE VESMÍR

Zážitok v digitálnom prenosnom planetáriu - dopoludie pre školy, popoludnie pre verejnosť.

 

14. - 15. 3. 2023

TRÉNING PAMÄTI

pre študentov v rámci kampane Týždeň mozgu.

 

24. 3. 2023

PRAKTICKÁ UKÁŽKA REZU OVOCNÝCH DREVÍN V LAZANOCH

Stretnutie s renomovaným a známym odborníkom Mariánom Komžíkom a praktické ukážky moderného rezu ovocných stromov.

 

3. 4. - 12. 5. 2023

SVET HMYZU

Výstava hmyzu, komentované prehliadky, sprievodné programy

 

17. 5. - 31. 5. 2023

EXIT/EXIST... Z KRUHU ZÁVISLOSTI

Výstava výtvarných prác klientov o. z. Provital a sprievodné podujatia

 

17. 7. - 21. 7. 2023

LETO V GALÉRII

Tvorivé dielne pre deti počas letných prázdnin

 

17. 9. - 3. 12. 2023

KREATÍVNY WELLNESS

Rodinné nedele: tvorivé dielne pre deti, divadelné predstavenie pre celú rodinu a kreatívny workshop pre dospelých

 

19. 9. - 21. 11. 2023 

ČÍRENIE SPOMIENOK

Tréningy pamäti, muzikoterapia, arteterapia ako stimulácia kognitívnych funkcií

 

20. 11. 2023 

EXIT EXIST

Vzdelávací seminár v Reedukačnom centre v Bystričanoch pre pedagogických a odborných zamestnancov

 

5. 10. - 20. 10. 2023

EXIT EXIST

Cyklus arteterapeutických stretnutí pre klientov o.z. Provital

 

13. 11. - 30. 11. 2023 

EXIT EXIST

Výstava prác klientov o.z. Provital

 

1. 12. - 15. 12. 2023

ČÍRENIE SPOMIENOK

Výstava kufríkov pamäti a fotografií