Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Súzvuky

Špecifickú kultúru Karpatských Nemcov z Hauerlandu pomáhajú zachovávať spevácke spolky Neutrataler z Kľačna, Probner Echo z Nitrianskeho Pravna, Schmiedshauer z Tužiny a Zlatava z Malinovej.

Každoročne sa stretávajú na podujatí Súzvuky a prezentujú nielen piesňový materiál v špecifických nemeckých nárečiach, ale aj tradičné odevy.

Zvykom je vystúpenie hosťa, ktorý sa venuje najmä spracovávaniu kultúry národnostných menšín.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum, občianske združenie Hornonitrie, obce pravnianskej doliny

 


Archív obsahuje prierez ročníkov podujatia Súzvuky