Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vidiečanova Habovka - deti

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Súťaž je určená deťom a mládeži. Koná sa každé dva roky.

Súťažné kategórie:

  • detské ľudové hudby
  • detské spevácke skupiny
  • sólisti speváci
  • sólisti inštrumentalisti

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

regionálne kolo – región hornej Nitry
krajské kolo – Trenčiansky kraj
celoštátna súťaž a prehliadka – organizovaná v obci Habovka 

Poslaním súťaže je

  • podporovať rozvoj detských interpretov sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb
  • zvyšovať ich umeleckú úroveň
  • napomáhať k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, ale aj etnickými skupinami s dôrazom na región hornej Nitry

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Organizátor regionálneho a krajského kola pre deti je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka-deti/

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže a prehliadky Vidiečanova Habovka