Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Nedeľná klasika

  • Projekt zahŕňa koncerty vážnej hudby v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
  • Zámerom projektu je šírenie osvety v oblasti súčasnej vážnej, či experimentálnej hudby a propagácia slovenských interpretov tejto hudby, ako aj súčasných slovenských skladateľov.
  • Cieľom projektu je umožniť divákom kontakt s profesionálnou interpretáciou klasickej hudby 20. a 21. storočia, ktorá sa v dramaturgických plánoch festivalov a koncertov objavuje veľmi sporadicky a zároveň podporiť slovenskú hudobnú scénu a jej protagonistov.
  • Novátorskou a invenčnou dramaturgiou divákov vzdelávať v oblasti súčasného hudobného diania, ale aj prilákať k tejto hudbe čoraz väčšie množstvo ďalších divákov nielen z radov profesionálnych hudobníkov a umelcov, ale aj širokú verejnosť.
  • V neposlednom rade chceme inšpirovať a motivovať pedagógov ZUŠ k zaraďovaniu hudby 20. a 21. storočia do svojich učebných plánov.

Prehľad koncertov vážnej hudby za rok 2024

Prehľad koncertov vážnej hudby za rok 2023

Prehľad koncertov vážnej hudby za rok 2022

Prehľad koncertov vážnej hudby za rok 2021

Prehľad koncertov vážnej hudby za rok 2020