Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Tlačová správa

37. Hornonitrianske folklórne slávnosti

 

37. Hornonitrianske folklórne slávnosti

20. – 24. júna 2023 v Prievidzi

Príchody a odchody sprevádzajú človeka celým životom. Nájdime v našich tradíciách spojenie s minulosťou, pretože nás svet je spojený s viacerými národmi i kultúrami. Nielen tým, že k nám prišli, aby nás obohatili, ale že aj my často odchádzame, aby sme sa obohatili. Tým, že spoznávame tradície, minulosť a život nielen našich predkov, ale aj iných etník, nachádzame poznanie vzájomnej úcty a porozumenia. Aj v tomto duchu sa budú niesť 37. Hornonitrianske folklórne slávnosti.  

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pripravuje v dňoch 6. – 24. júna 2023 37. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností. V tomto ročníku sa hlavný program opäť uskutoční v centre Prievidze na Námestí slobody. Tento veľkorysý priestor ponúkne možnosť prezentovať sa ľudovým remeselníkom a folkloristom z celého regiónu hornej Nitry.

Hornonitrianske folklórne slávnosti začnú sprievodným programom už 6. júna 2023. O 17:00 h sa v Galérii RegionArt uskutoční vernisáž výstavy Pravnianskej výšivky. Výstava bude prezentovať prácu výšivkárok prevažne z okolia Nitrianskeho Pravna. Súčasťou výstavy bude predstavenie historickej zbierky pravnianskej výšivky Rastislava Haronika. Kurátorkou výstavy je Mgr. Oľga Danglová, CSc. Výstava bude prístupná verejnosti do 24. 6. 2023.

Hlavný program slávností sa začne v utorok 20. júna 2023 o 17:00 h v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Pre verejnosť bude pripravený Workshop handrárskej píšťalky. O jej špecifickej histórii, výrobe i hre na tomto jedinečnom tradičnom hudobnom nástroji hornej Nitry sa návštevníci dozvedia od renomovaných odborníkov.

O 19:00 h sa v ten istý deň uskutoční prezentácia objektov uchádzajúcich sa o cenu PRO PATRIA za príkladne obnovené tradičné domy, ktorej vyhlasovateľom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. 2. ročník tohto oceňovania prebehne pod záštitou generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta. Autorom projektu je Jozef Lenhart.

Slávnosti budú pokračovať v stredu 21. júna 2023 o 17:00 h v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi prezentáciou histórie karpatských Nemcov s názvom Vítaní hostia. Karpatskí Nemci sú súčasťou hornej Nitry už od 16. storočia. Vo štvrtok 22. júna 2023 o 17:00 h sa v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi uskutoční komorný program Pieseň v mojom živote. Pôjde o spomienkový program Anastázie Kubovej, dlhoročnej režisérky slávností. V programe sa predstaví spevácka skupina Malinovec z Veľkej Lehôtky.

Súčasťou Hornonitrianskych folklórnych slávností bude aj výstava Keramika Rastislava Haronika, majstra ÚĽUV v Galérii Imricha Vysočana pri príležitosti životného jubilea vystavujúceho autora.

 

Hlavný program 37. Hornonitrianskych folklórnych slávností, ktorý sa bude konať na Námestí slobody v Prievidzi, začne v piatok 23. júna o 17:30 h Privítankou s piesňou V tej Prievidzi na rade. Vystúpenie detských folklórnych súborov a detských ľudových hudieb s názvom Veselože začne o 18:00 h. Predstavia sa DFS Malý Vtáčnik, Malá Lubená, Malá Sielnica, Malá Rokôška, Fialka, Barka, Sýkorky, Briezka. Režisérkami programu sú Eliška Hrbíková a Milena Fábiková. O 20:00 h bude program pokračovať programom Z pokladov karpatských Nemcov, v ktorom tvorcovia priblížia kultúru nemeckého etnika žijúceho v obciach pravnianskej oblasti. Režisérmi programu sú Martina Richter a Daniel Kubizna. O 21:00 h sa vystúpi hosť slávností Folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, ktorý predstaví tance a piesne Považia. Nasledovať bude Tanečná škola pod vedením tanečného lektora z FS Považan o 22:00 h.

V sobotu 24. júna budú slávnosti pokračovať na Námestí slobody v Prievidzi o 16:00 h sprievodným programom Tanečná školička pre deti s lektorkou Zuzanou Strečanskou a o 16:30 programom Mladé výhonky, v ktorom sa predstavia úspešní detskí hudobní interpreti – speváci i muzikanti. O 17:00 h začne program folklórnych skupín hornej Nitry s názvom Stretnutie – Doma a vo svete. V programe sa predstavia folklórne skupiny: Bazalička z Ráztočna, Oslianka z Oslian, Rokôška z Nitrianskeho Rudna, Marinka z Novák, Košovan z Kanianky, Hájiček z Chrenovca–Brusna, Boršina z Nitrianskych Sučian, Lubená z Poluvsia, Vrchárka z Čavoja, Novejsanka z Diviackej Novej Vsi, Bukovec z Diviak nad Nitricou, Borievka zo Sebedražia a Košarinka z Temeša. Režisérkou programu je Zuzana Strečanská. Na 19:30 h bude pripravený program Medailón venovaný zakladateľke a vedúcej DFS Malý Vtáčnik Eliške Hrbíkovej. Režisérkou programu ju Eliška Králiková. V programe sa predstavia detské i dospelé folklórne kolektívy, ktoré s Eliškou Hrbíkovou spolupracovali. Jedným z nich bude aj program Folklórneho súboru Vtáčnik. Ďalší hosť, ktorý sa predstaví na 37. Hornonitrianskych folklórnych slávností bude Folklórny súbor Vršatec z Dubnice nad Váhom. V tomto roku oslávi 70 rokov od svojho založenia. Program začne o 20:30 h. Záver slávností bude patriť komponovanému programu pri príležitosti 45. výročia založenia DFS Malý Vtáčnik O dvanástich mesiačikoch so začiatkom o 21:30 h.

Súčasťou 37. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností bude remeselný jarmok spojený s tvorivými dielňami a tradičná kuchyňa hornej Nitry.       

Príďte na festival, ktorý ponúka bohatstvo našej minulosti, silného ducha súčasnosti a dedičstvo našej budúcnosti.


Poďakovanie za finančný príspevok patrí mestu Prievidza – 2 000 € a Združeniu miest a obcí hornej Nitry.

Hlavný organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Hlavný partner: Fond na podporu umenia


Spoluorganizátori: Mesto Prievidza, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, History Caffé.


Podujatie podporili: Mesto Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj, HFS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Brose, Medex Malinová.

Mgr. Martina Richter, DiS.art,
manažérka kultúry pre folklór, RKC v Prievidzi