Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2015

Rok 2015

9. 12. 2014 - 30. 1. 2015

AMA 2014

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.

 

4. 2. - 27. 2. 2015

TVORIVOSŤOU K UMENIU

Výstava výtvarných prác študentov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva Topoľčany.

 

5. 3. - 24. 4. 2015

HĽADANIE STRATENÝCH CIEST

Výstava dokumentujúca vyspelosť rokov 1920-48. Dobové artefakty zberateľov Jozefa Janiša, Janka Bartu a Petra Jakuša.

 

29. 4. - 12. 6. 2015

BYLA TO PÍSEŇ PRO TEBE, MÁ MILÁ

Spoločná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea 80 rokov Jozefa Jelenáka a 75 nedožitých narodenín jeho manželky Ľudmily Jelenákovej (in memoriam) z Partizánskeho.

 

16. 6. - 17. 7. 2015

DIELO, POCTA A PORTRÉT

ĽUDOVÍT ŠTÚR V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ

Výstava z tvorby profesionálnych výtvarných umelcov je venovaná Roku Ľudovíta Štúra v spolupráci s Klubom výtvarných umelcov a teoretikov, Výtvarného odboru Matice slovenskej a RKC v Prievidzi.

 

21. 7. - 21. 8. 2015

NA CESTÁCH S NIKOLOU A PETROM

Výstava reportážnych fotografií Nikoly Boďovej a Petra Mečiara.

 

3. 9. - 30. 9. 2015

RETROSPEKTÍVA

Výstava obrazov Milana Medúza z Prievidze pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.

 

2. 10. - 30. 10. 2015

PRIEVIDZNÍKY

Výstava obrazov a objektov z tvorby mladých výtvarníkov Jakuba Cmarka a Samuela Kollárika.

 

4. 11. - 4. 12. 2015

S ÚSMEVOM SA NESTARNE

Výstava karikatúr slovenskej výtvarníčky a karikaturistky Oľgy Pazerini.

 

9. 12. 2015 - 15. 1. 2016

AMA 2015

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.