Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Cineama

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby).

Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film.

CINEAMA napomáha rozvíjať nadanie, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby.

RKC v Prievidzi organizuje krajské kolo tejto súťaže pre Trenčiansky kraj. Regionálne kolá sa v posledných rokoch v našom kraji nekonali, autori žijúci alebo študujúci v Trenčianskom kraji sa tak prihlasujú priamo do krajského kola. Súčasťou krajského kola býva aj rozborový seminár, workshopy pre filmárov a premietanie najlepších pre školy. Obvykle sa súťažná časť koná v apríli, sprievodné podujatia v priebehu apríla až novembra.

Termíny, propozície a formulár na prihlásenie nájdete na stránke: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov krajskej prehliadky Cineama