Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zimné slávnosti Hornonitria

Hornonitrie je historické územie so svojráznou slovensko - nemeckou materiálnou a duchovnou kultúrou vytváranou starousadlíkmi aj prisťahovalcami, ktorí tu žili a žijú. Zaberá poriečie horného toku rieky Nitry. Zo severu hranicu Hornonitria tvorí masív Žiaru s vrchmi Kľak a Vyšehrad. Jedným z jeho štyroch okresov je okres Prievidza. V jeho severnej časti sa nachádza pravnianska dolina s viacerými obcami. Deväť obcí Nitrianske Pravno, Nedožery-Brezany, Pravenec, Poruba, Kľačno, Tužina, Malinová, Poluvsie, Chvojnica spája členstvo v občianskom združení Hornonitrie.

V minulosti v pravnianskej doline chýbali aktivity miestnych folklórnych súborov počas zimného obdobia, preto v roku  2003 vznikla myšlienka nadviazať na jednodňový folklórny festival v Pravenci s názvom Zimné slávnosti folklóru a začleniť ho do širšieho projektu, ktorý putuje viacerými obcami Hornonitria.

Rok 2003 bol nultým ročníkom projektu pod názvom Zimné slávnosti Hornonitria. Programy podujatí sú zamerané na fašiangové zvyky, príhody a tradície zo zimného obdobia.

Súčasťou projektu sú tieto podujatia

  • Pamätnica Jozefa Strečanského je spomienkové podujatie na významného folkloristu Jozefa Strečanského, ktoré sa spája so súťažou sólistov inštrumentalistov ľudovej hudby
  • Súzvuky – prehliadka ľudovej kultúry, ktorú zanechali karpatskí Nemci v podaní speváckych skupín
  • Pre hriechy sveta umučený - inscenované hudobno-dramatické pásmo pašiových hier a spevov, tak ako ich kedysi hrávali naši predkovia

 

Kontakt: Mgr. Martina Richter (zastupovanie Mgr. Bibiány Krpelanovej počas MD); 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk

Vystúpenia folklórnych kolektívov

Pamätnica Jozefa Strečanského je jedným z podujatí v rámci Zimných slávností Hornonitria.

Deň detského folklóru je jedným z podujatí v rámci Zimných slávností Hornonitria.

Súzvuky sú jedným z podujatí v rámci Zimných slávností Hornonitria.

Majstri pravnianskej doliny sú jedným z podujatí v rámci Zimných slávností Hornonitria.

Podujatie v rámci Zimných slávností Hornonitria