Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vidiečanova Habovka

Je regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky určenej pre dospelých interpretov ľudovej piesne (sólistov inštrumentalistov, sólistov spevákov, spevácke skupiny a ľudové hudby).

Víťazi regionálneho kola postupujú do krajského kola, ktoré sa tradične koná v Papradne.

Poslaním súťaže je

  • podporovať rozvoj dospelých spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb
  • zvyšovať ich umeleckú úroveň
  • napomáhať k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, ale aj etnickými skupinami s dôrazom na región hornej Nitry

Súťaž je postupová a koná sa každé tri roky.

Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym postupom, z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo s priamym postupom.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže a prehliadky Vidiečanova Habovka