Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vidiečanova Habovka

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka vyhlasovaná Národným osvetovým centrom. Súťaž je určená pre ľudové hudby, spevácke skupiny, sólistov spevákov a inštrumentalistov. 

Vidiečanova Habovka celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí.

Súťaž je určená deťom a mládeži. Súťaž sa koná každé dva roky. 

Vidiečanova Habovka celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých.

Súťaž je určená mládeži a dospelým. Súťaž sa koná každé tri roky. 

 

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Poslaním súťaže je

  • podporovať rozvoj dospelých spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb
  • zvyšovať ich umeleckú úroveň
  • napomáhať k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, ale aj etnickými skupinami s dôrazom na región hornej Nitry

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

  • regionálne kolo – región hornej Nitry
  • krajské kolo – Trenčiansky kraj
  • celoštátna súťaž a prehliadka – organizovaná v obci Habovka

Organizátor regionálnych kôl a krajského kola pre deti je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže a prehliadky Vidiečanova Habovka