Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vidiečanova Habovka - dospelí

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru - dospelí  

Súťaž je určená mládeži a dospelým. Koná sa každé tri roky.

Súťažné kategórie:

  • ľudové hudby
  • spevácke skupiny
  • sólisti speváci
  • sólisti inštrumentalisti

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

regionálne kolo – región hornej Nitry
krajské kolo – Trenčiansky kraj organizované Považským osvetovým strediskom
celoštátna súťaž a prehliadka – organizovaná Oravským kultúrnym strediskom 

Poslaním súťaže je

  • podporovať rozvoj dospelých spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb
  • zvyšovať ich umeleckú úroveň
  • napomáhať k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, ale aj etnickými skupinami s dôrazom na región hornej Nitry

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Organizátor regionálneho kola je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže a prehliadky Vidiečanova Habovka