Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Folklór a tradičná kultúra

„Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš.“

 

A nielen kroj, ale aj iný zvyk, pieseň, tanec. Slovensko aj napriek tomu, že je malou krajinou, je nesmierne bohaté na prejavy tradičnej ľudovej kultúry.

Svoje špecifiká má aj horná Nitra – ide nielen o hudobné a tanečné prejavy, ale aj o zvykoslovie, tradičný odev a jeho výzdobu, o ľudovú architektúru a remeslá. Na tom, že hornonitrianska ľudová kultúra je stále živá, majú zásluhu nielen miestne folklórne kolektívy, remeselníci a nadšenci, ale aj existencia podujatí rôzneho typu, kde sa môžu prezentovať.

 

FESTIVALY

  • RKC v Prievidzi každoročne usporadúva niekoľko festivalov zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry. Začiatkom roka sa v obciach pravnianskej doliny konajú Zimné slávnosti Hornonitria, ktoré sa skladajú zo siedmych (šiestich) samostatných podujatí. Svoj priestor tu dostávajú osobnosti regiónu, ktorí prezentujú svojou tvorbou na každoročnej výstave, dospelí a detskí folkloristi  (Zimné slávnosti folklóru a Dni detského folklóru), menšinová kultúra karpatských Nemcov (Súzvuky), ľudoví remeselníci (Majstri pravnianskej doliny), ale môžeme si tu vypočuť aj pašiové hry a spevy (Pre hriechy sveta umučený) a súťažné výkony neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne (Pamätnica Jozefa Strečanského).
  • Folklórne kolektívy rudnianskej, belianskej a vestenickej doliny sa prezentujú na Letných slávnostiach troch dolín. Miesto ich konania sa každoročne mení, podľa toho, ktorá z obcí nad nimi prevezme záštitu.
  • Vrcholným podujatím v tejto oblasti sú od roku 1984 Hornonitrianske folklórne slávnosti. Najväčší folklórny festival na hornej Nitre tradične víta nielen domácich folkloristov, ale aj telesá s celoslovenským presahom. Súčasťou festivalu je aj predvádzanie ľudových remesiel a tradičná hornonitrianska kuchyňa.

 

SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY

  • RKC v Prievidzi každoročne organizuje súťažné podujatia v rámci celoštátneho postupového systému, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. RKC má v pôsobnosti okresy Prievidza a Partizánske a pri detských súťažiach organizuje aj krajské kolo pre Trenčiansky kraj.
  • Spoločným menovateľom všetkých súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré ich vyhlasuje a zverejňuje aj aktuálne propozície a termíny jednotlivých kôl. Viac informácií preto nájdete na ich webovej stránke v sekcii konkrétnej súťaže.

 

Kontakt: Mgr. Martina Richter, Dis. art. (zastupovanie Mgr. Bibiány Krpelanovej počas MD); 046 512 18 15; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk 

 


 

KURZY REMESIEL

Kontakt: Janka Zubajová; 046 512 18 22; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Medailóny výrazných osobností z hornej Nitry

Hornonitrianske folklórne slávnosti

Zimné slávnosti Hornonitria

Folklórny festival obcí belianskej, rudnianskej a vestenickej doliny

Súťažné prehliadky