Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

O slávnostiach

Čím sú naše folklórne slávnosti?

  • Mozaikou tradícií, piesní, tancov, hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva
  • Ukážkou krásy, špecifík a klenotov regiónu hornej Nitry
  • Prezentáciou rozmanitosti folklórnych kolektívov regiónu a etnických skupín
  • Výnimočnou prehliadkou bohatstva histórie, života a kultúry našich predkov
  • Obrazovou, zvukovou a chuťovou vizitkou tohto kraja a ľudí v ňom
  • Pozitívnym testom pokrvnej príbuznosti s hornou Nitrou
  • Veselým výletom v čase
  • Popretím času, globalizácie a uniformnosti kultúry
  • Víkendom, počas ktorého všetci vyhrávajú (prehrá len ten, kto nepríde)
  • Miestami zhudobnenou modlitbou stoviek účinkujúcich a organizátorov za pekné počasie a vašu priazeň

Tak vitajte u nás, vo farebnej krajine folklóru a cíťte sa dobre! 

Hornonitrianske folklórne slávnosti sú regionálnym festivalom, kde sa každoročne prezentujú folklórne skupiny, folklórne súbory, detské folklórne skupiny, sólisti speváci, muzikanti a tanečníci z hornej Nitry a hostia z celého Slovenska i zo zahraničia. Počas dvoch dní vystúpi priemerne 500 účinkujúcich.

HFS dopĺňa sprievodný program v podobe komorných programov, výstav, vzdelávacích podujatí, prezentácie ľudových remeselníkov, tradičnej kuchyne, školy tanca, tvorivých dielní pre deti.

Slávnosti sa konajú každoročne v posledný júnový piatok a sobotu na Námestí slobody v Prievidzi a navštívi ho okolo 2000 divákov.  

Môžete vidieť zachovávanie ľudových zvykov, tradícií, piesní a tancov, tradičnej remeselnej výroby a ľudového odevu, ich šírenie a uvádzanie do života ľudí, odovzdávanie nastávajúcim generáciám, úcta k tradíciám a kultúrnemu dedičstvu našich predkov s osobitným zreteľom na región hornej Nitry. Folklórne slávnosti sa organizujú od roku 1984.

Hoci HFS nepatria k najstarším folklórnym festivalom na Slovensku, majú už úctyhodnú históriu, ktorú tvorili tisícky účinkujúcich, scenáristov, režisérov, organizátorov, nositeľov tradícií, interpretov. (Pamätníkom HFS sa ešte živo vybavujú spomienky) Prvé ročníky sa konali v Kamenci pod Vtáčnikom, neskôr v Bojniciach, Nitrianskom Rudne, Nitrianskych Sučanoch, Čereňanoch, Lehote pod Vtáčnikom či na Remate. Všade tam festival zanechal stopu a napísal kus histórie, kým v roku 2005 nezakotvil v prievidzskom lesoparku. Od roku 2022 sa HFS konajú v centre Prievidze na Námestí slobody.

V pozadí konania jednotlivých programov slávností počas jej histórie stáli osobnosti, ktoré brali na seba zodpovednosť za konečný tvar prezentovaný na javisku amfiteátrov, kultúrnych domov a dedinských dvorov. Zaslúžili sa o to, že od svojich prvých ročníkov majú jasne vyprofilovanú dramaturgiu, v ktorej sa uplatňuje detský folklór, autentický dedinský folklór, tradičná ľudová tvorba a remeslo, inštrumentálna ľudová hudba i štylizovaný folklór.

Iniciátormi folklórneho hnutia na hornej Nitre, tvorcami a režisérmi programov boli doc. Ing. Viliam Gruska, Ing. Jozef Strečanský, Ing. Emil Trgiňa, Mgr. Stanislav Malega, Viliam Kurbel, Mgr. Eva Henčelová, Anastázia Kubová, Juraj Dufek.

V súčasnosti sa na tvorbe programov podieľajú viacerí členovia programovej rady: Mgr. Eliška Hrbíková, PhDr. Milena Fábiková, PhDr. Iveta Géczyová, Mgr. Ľubomír Macek, Mgr. art Jozef Lenhart, Mgr. Zuzana Strečanská, Ing. Eliška Králiková, Daniel Kubizna, Mgr. Martina Richter, Dis.art., Ing. Radka Tarabčíková.


Špecifikom je logo Hornonitrianskych folklórnych slávností, ktoré vytvoril akad. arch. Rastislav Nemec.

 

Hlavným organizátorom Hornonitrianskych folklórnych slávností je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Fotogaléria

27 fotografií