Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zabavte sa kvízmi

Vedomostné kvízy o regióne horná Nitra
(kultúra, história, osobnosti, zaujímavosti, príroda, šport)

Pripravili ich pre vás Mgr. Jana Hvojniková spolu s kolektívom RKC v Prievidzi.

Vašou cenou budú oprášené alebo novozískané vedomosti, ktoré vám nikto nezoberie.

16. 4. 2020

KVÍZ č. 1

26. 4. 2020

KVÍZ č. 2

3. 5. 2020

KVÍZ č. 3

11. 5. 2020

KVÍZ č. 4

17. 5. 2020

KVÍZ č. 5

25. 5. 2020

KVÍZ č. 6

31. 5. 2020

KVÍZ č. 7

7. 6. 2020

KVÍZ č. 8

14. 6. 2020

KVÍZ č. 9

21. 6. 2020

KVÍZ č. 10

28. 6. 2020

KVÍZ č. 11

12. 7. 2020

KVÍZ č. 12