Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Rok 2014

Rok 2014

9. 12. 2013 - 10. 1. 2014

AMA 2013

Hornonitrianska insita / Art Brut

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza a diel účastníkov výtvarného sympózia  venovaného 1150.  výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktoré sa pod názvom Poslovia svetla.

 

15. 1. - 14. 2. 2014

ŠTYRI

Spoločná výstava výtvarnej tvorby autorov hornej Nitry R. Cigánika – T. Jeleneka – S. Prostredného - L. Vörösa.

 

19. 2. - 21. 3. 2014

STOPY ČASU

Výstava diel akademického maliara Alojza Petráša pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov.

 

27. 3. - 28. 4. 2014

TICHÉ ROZHOVORY

Tatiana Dzurendová - obrazy

Michal Barta - drevená plastika

Spoločná výstava neprofesionálnej výtvarníčky Tatiany Dzurendovej a umeleckého rezbára Michala Bartu.

 

6. 5. - 30. 5. 2014

VEDIA RYBY LIETAŤ?

Výstava z tvorby Štefana Janca.

 

5. 6. - 18. 7. 2014

MATEJ SUROVČEK - DREVOREZBA, MAĽBA

Tvorba neprofesionálneho výtvarníka a umeleckého rezbára Mateja Surovčeka z Poruby.

 

23. 7. - 28. 8. 2014

ETUDY Z DREVA XV.

Drevené hračky

Výstava kolekcií hračiek majstrov rezbárov a tvorcov drevených hračiek, ktorými boli slovenskí aj českí študenti stredných a vysokých škôl.

 

4. 9. - 30. 9. 2014

FARBA A FANTÁZIA

Výstava obrazov z tvorby Jany Melicherovej.

 

2. 10. - 30. 10. 2014

TAJOMSTVÁ HMYZU

Výstava tropického hmyzu zberateľa Michala Zachara z Prievidze.

 

5. 11. - 5. 12. 2014

PRIZMA 2014

Výstava z tvorby fotografov - amatérov regiónu horná Nitra.

 

9. 12. 2014 - 30. 1. 2015

AMA 2014

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.