Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Výtvarné kurzy

UČÍME SA UMENIU

Prednášky a tvorivé dielne pre dospelých zamerané na teóriu výtvarného umenia a nácvik výtvarných techník. 

Ponúkame účastníkom priestor pre rozvíjanie ich talentu a naučiť ich chápať nové prístupy vo výtvarnom umení. Tematické kurzy: krajinomaľba, kaligrafia, figúra v priestore, fragmenty ľudského tela, pop-art, surrealizmus, abstrakcia, zátišie...

Účastníci sa naučia pracovať s rôznymi materiálmi, technikami a domov si odnesú vlastné umelecké dielo. Osvoja si základné kresliarske zručnosti (línie, tvary, perspektívu, tieňovanie, modeláciu tvarov..), naučia sa vnímať, miešať, nanášať farby. Ďalej budú vedieť rozlíšiť výtvarné techniky (kresba, grafika, gvaš, koláž ...) a používať rôzne vyjadrovacie prostriedky (ceruzka, uhlík, rudka, pastel, akvarel, tempera...).                                                                                                    

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov tvorivých dielní Učíme sa umeniu

Výtvarné kurzy v roku 2024

Výtvarné kurzy v roku 2023

Výtvarné kurzy v roku 2022

Výtvarné kurzy v roku 2021

Výtvarné kurzy v roku 2020

Výtvarné kurzy v roku 2019

Výtvarné kurzy v roku 2018