Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kurzy remesiel

NÁVRAT K TRADIČNÝM REMESLÁM

Projekt je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru. Ide o intenzívne víkendové vzdelávacie cykly.

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia.

Cieľom projektu je

  • tieto techniky znovu uviesť do života
  • odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia
  • ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti 

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov tvorivých dielní ľudových remesiel Návrat k tradičným remeslám

Záujmové kurzy remesiel v roku 2024

Záujmové kurzy remesiel v roku 2023

Záujmové kurzy remesiel v roku 2022

Záujmové kurzy remesiel v roku 2021

Záujmové kurzy remesiel v roku 2020

Záujmové kurzy remesiel v roku 2019

Záujmové kurzy remesiel v roku 2018