Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Beniakove Chynorany

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu.

Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a európskych autorov.

Hlavným organizátorom je Občianske združenie Beniakove Chynorany.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi sa každoročne podieľa na príprave výberových kôl i celoštátneho finále festivalu v obci Chynorany.

Organizátori: Občianske združenie Beniakove Chynorany a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov festivalu Beniakove Chynorany