Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Beniakove Chynorany 2023 - celoslovenské kolo

Termín: od 8.12.2023, 19:00 do 10.12.2023

VYHODNOTENIE


Beniakove Chynorany 8. - 10. 12. 2023

Jubilejný 30. ročník

  • Festival prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor k vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast.
  • Podujatie tiež popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte, pričom tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Aktuálne informácie sledujte na: FB Beniakove Chynorany alebo https://beniakovechynorany.sk/

PROGRAM

8. 12. 2023 / Katolícky dom Chynorany

19.00 spomienkový večer na Valentína Beniaka a vernisáž akad. maliara Miroslava Bezáka  

9. 12. 2023

8.00 prezentácia účastníkov / Katolícky dom Chynorany

9.30 pocta V. Beniakovi / pri buste pred Kultúrnym domom V. Beniaka Chynorany

10.00 slávnostné otvorenie Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, súťaž v prednese poézie / Katolícky dom Chynorany   

15.30 stretnutie v Pamätnej izbe V. Beniaka Chynorany

18.00 Hviezdne inšpirácie / Katolícky dom Chynorany

20.00 spoločenský večer / Katolícky dom Chynorany

10. 12. 2023

7.30 sv. omša / Kostol Nanebovzatia Panny Márie Chynorany

9.00 – 11.00 odborný seminár / Katolícky dom Chynorany

11.30 slávnostné vyhodnotenie SFP BCH / Katolícky dom Chynorany

Beniakove Chynorany 2023 - plagát, pozvánka 

 

Miesto konania

Chynorany

Zabezpečuje

Mgr. Miroslav Hronec; 0901 918 870; divadlo@rkcpd.sk; https://beniakovechynorany.sk/info

Organizátor

Občianske združenie Beniakove Chynorany a spoluorganizátori

Fotogaléria

5 fotografií