Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Programová rada

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA HFS 

Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi

 

PROGRAMOVÁ RADA HFS

 1. Mgr. Ľudmila Húsková - riaditeľka RKC v Prievidzi
 2. PhDr. Iveta Géczyová - predsedníčka K-2000, o.z.
 3. Mgr. Eliška Hrbíková - vedúca detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik, Prievidza
 4. PhDr. Milena Fábiková - etnologička, folkloristka
 5. Mgr. Ľubomír Macek - vedúci FS Vtáčnik, Prievidza, člen Ľudovej hudby Beťári
 6. Ing. Ladislav Centár - vedúci DFS Fialka a FS Jánošík, Partizánske
 7. Daniela Ťapuchová
 8. Anastázia Kubová
 9. Jozef Lenhart
 10. Eliška Králiková
 11. Daniel Kubizna
 12. Zuzana Strečanská
 13. Radka Tarabčíková
 14. Mgr. Martina Richter, DiS.art - manažérka kultúry RKC v Prievidzi